Utvecklar

Förbundet stödjer och utvecklar samverkan som fokuserar på gemensamma lösningar. Vår samverkan hjälper parterna att utveckla metoder och arbetssätt för att bättre stötta våra medborgare att närma sig ett arbete.

Vi erbjuder olika typer av stöd till våra förbundsparter som bidrar till deras verksamhetsutveckling. Till exempel:

  • Behovsanalys
  • Kompetensutveckling
  • Metod och processtöd 
  • Omvärldsbevakning
  • Uppföljning av insatser