Styrelsen 2023-2026


Styrelsen leder och styr förbundets arbete. Förbundschefen är styrelsens verkställande tjänsteman och ansvarar för att genomföra verksamhetsplanen, verkställa beslut och driva utvecklingen av verksamheten. Medlemssamrådet, strategisk chefsgrupp och operativ chefsgrupp är viktiga samverkansparter.Norrköpings kommun


Ordförande
Simone Öhrn

Ersättare
Andreas Bohlin

Försäkringskassan


Vice ordförande

Malin Masimov

Ersättare
Johanna Hedberg

Finspångs kommun


Ledamot
Riitta Leiviskä-Widlund

Ersättare
Jonas Andersson

Söderköpings kommun


Ledamot
Evelina Nilsson

Ersättare
Janina Fond

Valdemarsvik kommun


Ledamot
Per Hanö

Ersättare
Nhela Ali

Arbetsförmedlingen


Ledamot
Kristin Braag

Ersättare
Sara Skilberg

Region Östergötland


Ledamot

Birre Waern

Ersättare
Birgitta Wessman Thyrsson

Styrelseprotokoll och andra allmänna handlingar kan ni ta del av genom att kontakta:

Fredrik Lindgren
Förbundschef
Tel: 011-15 63 62
Email: