Samordnar

Våra parter följer olika regler och system vilket kan göra det svårt att samverka sinsemellan. 

Vi samordnar samverkan som utgår ifrån att två eller fler av våra förbundsparter tillsammans behöver lösa olika utmaningar. Utgångspunkten i våra möten är det gemensamma behovet av lösningar för vår målgrupp.

Vi erbjuder en neutral mötesplats för samverkan där det ges möjligheter att skapa nya kontakter såväl som att utveckla och förstärka befintliga samverkansstrukturer mellan parterna.