Medlemsamrådet


Medlemssamrådets syfte är att vara en länk mellan förbundsmedlemmarna och styrelsen. Medlemssamrådet har ingen beslutanderätt utan endast en rådgivande funktion gentemot styrelsen.Lars Clarvid
Försäkringskassan

Pernilla Sandell
Arbetsförmedlingen

Lena Micko
Region Östergötland

Mats Annerfeldt
Finspångs kommun

Eva-Britt Sjöberg
Norrköpings kommun

Martin Sjölander
Söderköpings kommun

Ulla Wallering-Fall
Valdemarsviks kommun