Om förbundet

Samordningsförbundet Östra Östergötland bildades den 1 april 2009 genom en utökning av Norrköpings Samordningsförbund (startade den 1 januari 2005) med Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Övriga huvudmän som ingår i samordningsförbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Östergötland och Norrköpings kommun. Förbundet utökades den 1 januari 2017 med Finspångs kommun. Samordningsförbundet Östra Östergötland är ett resultat av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och är en fristående juridisk person.

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer 16 – 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå.