Operativ chefsgrupp

Operativa chefsgruppen är en samverkansarena som följer upp operativa verksamhetsfrågor i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet. 
Chefsgruppen består av:
Ewa Sicko-Andersson
Finspångs kommun

Sara Gernardt
Norrköpings kommun

Edita Bilandzic
Norrköpings kommun

Mats Berglund
Region Östergötland

Josefine Bergholm
Söderköpings kommun

Mikael Jonsson
Valdemarsviks kommun

Verksamhetsutvecklare, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans representanter adjungeras vid behov.