Operativ chefsgrupp

Operativa chefsgruppen är en samverkansarena som följer upp operativa verksamhetsfrågor i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet. 
Chefsgruppen består av de personer som ansvariga insatsägare vilka 2024 är:
Ewa Sicko-Andersson
Finspångs kommun

Sara Gernardt
Norrköpings kommun

Josefine Bergholm
Söderköpings kommun

Mikael Jonsson
Valdemarsviks kommun

Region Östergötland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans representanter adjungeras vid behov.