Operativ chefsgrupp

Operativa chefsgruppen följer upp operativa verksamhetsfrågor i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Östra Östergötland. 
Chefsgruppen består av:
Owe Nordqvist
Finspångs kommun

Sara Gernardt
Norrköpings kommun

Edita Bilandzic
Norrköpings kommun

Marie Richt
Region Östergötland

Mats Berglund
Region Östergötland

Pontus Karlbom
Söderköpings kommun

Mikael Jonsson
Valdemarsviks kommun

Anne Åsberg

Valdemarsviks kommun

Verksamhetsutvecklare, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans representanter adjungeras vid behov.