Långsiktig inriktning 2023-2027 

Styrelsen beslutade den 25 augusti 2023 att anta en ny långsiktig inriktning för perioden 2023-2027. 
Kommande årliga verksamhetsplaner kommer utformas med utgångspunkt från den. Styrelseprotokoll och andra offentliga handlingar kan ni ta del av genom att kontakta:

Mirka Spasojevic
Nämndsekreterare
Tel: 011-151887
Email: