Ny grafisk profil

Samordningsförbundet Östra Östergötland lanserar nu sin nya grafiska profil som ska signalera målbilden för den förändringsresa vi befinner oss i. Logotypen ska genom cirkeln och de fyra prickarna symbolisera våra parters förmåga att överbrygga de utmaningar som kan uppstå mellan myndigheter. Symbolen i mitten symboliserar det handslag och den hjälp förbundet kan erbjuda både våra parter och medborgare.