KontaktpersonerBesöksadress:
Funkishuset
Garvaregatan (två trappor upp)
Valdemarsvik

Postadress:
Valdemarsviks kommun
Plattformen
615 80 Valdemarsvik

Mikael Jonsson
Chef Arena Arbetsmarknad
0123-19278