Verksamhetsplan 2024

Styrelsen beslutade den 24 november 2023 en verksamhetsplan för verksamhetsår 2024.Styrelseprotokoll och andra allmänna handlingar kan ni ta del av genom att kontakta:

Fredrik Lindgren
Förbundschef
Tel: 011-15 63 62
Email: