Verksamhetsplan 2023

Styrelsen beslutade den 25 november 2022 en verksamhetsplan för verksamhetsår 2023.Styrelseprotokoll och andra offentliga handlingar kan ni ta del av genom att kontakta:

Mirka Spasojevic
Nämndsekreterare
Tel: 011-151887
Email: