Genomlysning 2018-2022 

En extern genomlysning av finansierad verksamhet 2018-2022 har genomförts under våren 2023.Styrelseprotokoll och andra offentliga handlingar kan ni ta del av genom att kontakta:

Mirka Spasojevic
Nämndsekreterare
Tel: 011-151887
Email: