Genomlysning 2018-2022 

En extern genomlysning av finansierad verksamhet 2018-2022 har genomförts under våren 2023.Styrelseprotokoll och andra allmänna handlingar kan ni ta del av genom att kontakta:

Fredrik Lindgren
Förbundschef
Tel: 011-15 63 62
Email: