Årsredovisning 2023

Styrelsen godkände denna årsredovisning 2024-03-22.Styrelseprotokoll och andra allmänna handlingar kan ni ta del av genom att kontakta:

Fredrik Lindgren
Förbundschef
Tel: 011-15 63 62
Email: