Vi möjliggör samverkan mellan våra förbundsparter i syfte att stötta våra medborgare att närma sig ett arbete.Samordnar

Vi erbjuder en samverkansarena där parterna kan mötas och tillsammans lösa de utmaningar som våra medborgare har i att närma sig ett arbete.


Utvecklar

Förbundet stödjer och utvecklar samverkan som fokuserar på gemensamma lösningar. Det hjälper parterna att bättre stötta våra medborgare att närma sig ett arbete. 


Finansierar

Vi finansierar samverkansinsatser som syftar till att lösa problem mellan våra parter och öka våra medborgares möjligheter att närma sig ett arbete.  

Förbundsmedlemmar