Välkommen till Plattform Norrköping!

Vi vet att det ibland är en lång väg till arbetsmarknaden och att behovet av stöd på vägen kan vara stort. Vi vet också att det krävs samverkan mellan myndigheter och att det inte alltid är lätt. Vi samverkar med myndigheter, organisationer och företag för att ge människor extra stöd att närma sig arbetsmarknaden.

Rätt insats, till rätt person, i rätt tid!

Samordningsförbundets film om verksamheten - Norrköping

Plattform Norrköping jobbar med att få myndigheter att samverka och individer att närma sig arbetsmarknaden. Tillsammans gör vi skillnad för individ, organisation och samhälle. Vi stöttar till självhjälp och hållbarhet över tid. Vi vill vara en frigörande kraft, då vi är övertygade om att alla människor har inneboende resurser.

Plattform Norrköping är en del av Samordningförbundet i Östra Östergötland.

Samordningsförbundet Östra Östergötland bildades den 1 april 2009 genom en utökning av Norrköpings Samordningsförbund (startade den 1 januari 2005) med Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Den 1 januari 2017 utökades förbundet med Finspångs kommun. Övriga huvudmän som ingår i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Östergötland.

Samordningsförbundet Östra Östergötland är ett resultat av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer om finansiell samordning & samordningsförbund på FINSAM