Uppföljning/SUS

SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. På Susam.se finns användarstöd och information om uppföljningssystemet som är anpassat utifrån din samverkansform och din behörighetsroll.

SUS är ett enhetligt system som dels möjliggör uppföljning med stöd av rapporter och dels möjliggör transparens då rapporterna är tillgängliga för samtliga SUS.

Frågor besvaras av:
Therese Löwgren
Tel: 011-15 23 54

Söker du information och stöd som gäller finansiell samordning och samordningsförbund hittar du detta på finsam.se