ESF-projektet Försteg

Samordningsförbundet Östra Östergötland har under perioden 1 oktober 2020 till 31 december 2022 drivit delprojekten Försteg i Söderköping och Valdemarsvik som finansierats med medel från Europeiska Socialfonden. Projektverksamheterna kommer 2023 implementeras i ordinarie verksamhet.

Projektet är ett komplent till Plattformens försteg. Syftet med projektet är att deltagarna ska stärkas för att påbörja sin resa mot arbete eller studier. Deltagarnas behov är av olika karaktär och i projekten möter handledare upp och stöttar deltagarna.

I Söderköping kan deltagarna få möjlighet att arbetspröva i den djurunderstödda verksamheten i stallet med hästar och alpackor. Det finns också en möjlighet att vara delaktig i Fritidslagret som hyr ut säsongsbetonad fritidsutrustning. Söderköping har också ett växthus för odling. 

I Valdemarsvik får deltagarna arbetspröva möjligheternas trädgård där det odlas blommor som sedan ska levereras till äldreboendet i närheten för att förgylla de äldres vardag. Djurunderstöd verksamhet bedrivs även i Valdemarsvik på en hästgård och vill deltagarna inte arbeta direkt med hästarna finns det oftast andra sysslor att utföra.

I teamet kring deltagarna finns även arbetsterapeuter för att säkerställa arbetsförmågan och se när det är dags för stegförflyttning.

Du kan följa projektet nedan genom att läsa ansökan, avstämningsrapport och månatliga lägesrapporter. Om du har frågor kring projektet kontakta:

Huvudprojektledare
Karin Johansson
Tel: 072-50 48 244
Email:

Delprojektledare för Valdemarsvik
Mikael Jönsson
Tel: 072-22 88 177
Email:

Ansökan om ESF-medelAvstämningsrapport inför genomförandefasen