Mötesledare - SIP

Samordningsförbundet Östra Östergötland erbjuder mötesledare vid SIP (samordnad individuell plan) för målgruppen 16-64 år som behöver stöd för att närma sig arbete eller studier.


Samordningsförbundet erbjuder en utveckling av det lagstadgade SIP- verktyget. Arbetet utgår från en överenskommelse som möjliggör att alla medlemmar med hjälp av Plattformarnas Mötesledare ska kunna initiera SIP-ärenden.

Se dokument nedan