Kontakt/Kansli

Besöksadress
Hospitalsgatan 11 Plan 2

Postadress
Samordningsförbundet Östra Östergötland
602 27 Norrköping

Tel: 011-15 00 00Fredrik Lindgren
Förbundschef 
011-15 63 62

Mirka Spasojevic
Nämndsekreterare
011-15 18 87

Annika Landberg
Ekonomiassistent
011-15 19 95

Therese Löwgren
Statistikansvarig
011-15 23 54

Yvonne Hagström
Ekonom
011-15 77 98

Elin Borg
Dataskyddsombud / IT-jurist
011-15 33 38