Självvärdering 2022-2023

Personal som finansieras av SAMÖ har under 2022-2023 genomfört två självvärderingar om hur de ser på den verksamhet som bedrivs med medel från SAMÖ.Styrelseprotokoll och andra offentliga handlingar kan ni ta del av genom att kontakta:

Mirka Spasojevic
Nämndsekreterare
Tel: 011-151887
Email: