Självvärdering 2022-2023

Personal som finansieras av SAMÖ har under 2022-2023 genomfört två självvärderingar om hur de ser på den verksamhet som bedrivs med medel från SAMÖ.Styrelseprotokoll och andra allmänna handlingar kan ni ta del av genom att kontakta:

Fredrik Lindgren
Förbundschef
Tel: 011-15 63 62
Email: