ESF-projektet Förstegs konferensfilm och utvärderingsrapportESF-projektet Förstegs konferensfilm och utvärderingsrapport

ESF-projektet försteg avslutas nu i december men metoderna och arbetssättet fortsätter nu i ordinarie plattformsverksamhet. Slutkonferensen den 15 november filmades och ni kan nu se den i efterhand här. Ni kan också ta del av den utvärderingsrapport som genomförts där många goda erfarenheter finns dokumenterade.

Dokument: UtvärderingsrapportESF-projektet Förstegs slutkonferens 15 nov i Söderköping