Föreläsning med Statisticon 25 majFöreläsning med Statisticon 25 maj
Föreläsningen är en djupdykning i socioekonomi, befolkningsutveckling och den offentliga försörjningen utifrån Samordningsförbundens perspektiv. Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Samordningsförbunden i Östergötland. Anmälan
Tillgänglighetsseminarie med RAR Sörmland och Funktionsrätt