Försteg

Plattformen riktar sig till personer boende i Östra Östergötland som är mellan 16-64 år. Plattformen arbetar med att stötta människor att närma sig arbetsmarknaden samt att stödja myndigheter till ökad samverkan. I Plattformen samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och respektive kommun; Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.

Plattformen erbjuder arbetsplatsförlagda försteg som kan kompletteras parallellt med vägledande/motiverande insatser.
Målet med försteget är att inom 12 månader bli redo för att ta del av arbetslivsinriktad rehabilitering eller studier inom ordinarie myndigheter.

För att vara aktuell för deltagande i försteg, ska personen vara redo att delta minst 2 dagar i veckan á 2 timmar.

Ansökningsförfarande 
till Plattformarnas försteg!